Egy év van hátra…

Nem egészen egy év múlva, 2012. december 31-én az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban, így Magyarországon is megszűnik az állami postai szolgáltatók ma még meglévő monopóliuma.

Az Európai Parlament által még 2007. július 11-én elfogadott jogszabály szerint 2012. december 31-étől minden EU-tagállamban le kell bontani a még meglévő postai monopóliumot, és biztosítani kell a szabad versenyt. Mivel a régi tagállamok többségében már megtörtént a piacnyitás, ezért ez egyrészt az EU-hoz 2004-ben vagy utána csatlakozott országokat jelenti, ahol a nemzeti szolgáltatóknak a későbbi csatlakozás miatt kevesebb idejük maradt a felkészülésre, illetve Görögországot és Luxemburgot, amelyek nehéz földrajzi helyzetükre – sok sziget illetve nagyon kis terület – hivatkozva kaptak haladékot az EU-tól.

Jelenleg a nemzeti postai szolgáltatóknak az érintett tagállamokban még az 50 grammnál nem nehezebb levelek és levelezőlapok kézbesítésére van monopóliumuk, amely körbe egyébként a hagyományos postai küldemények nagy része beleesik. (Tájékoztatásképp egy 50 g-os küldemény kb. 10 db A4-es papírt jelent.)

A liberalizáció egyébként még 1997-ben kezdődött a régi tagállamokban, akkor a 350 g-nál nehezebb küldemények piacát nyitották meg. Magyarország a 2004-es csatlakozással vette át az erre vonatkozó szabályokat. A nemzeti szolgáltatóknak tehát majd’ egy évtizetdük volt arra, hogy felkészüljenek a nyitásra, amit a régi tagállamokban már sikerrel megtettek. Ezen államok nagy részében egyébként 2007. és 2011. között liberalizálták a piacot, és az eddigi tapasztalatok – a megrendelők nézőpontjából különösen – igazolták a várakozásokat. Új szolgáltatók léptek piacra, valódi verseny indult a fogyasztókért, és elsősorban a nagy mennyiségben feladók számára jelentősen csökkentek a postai költségek.

A liberalizációval szembeni talán egyetlen, folyamatosan felmerülő érv a postai szakszervezetek részéről hangzik el. Ők a postai dolgozók számára a legtöbb tagállamban kiharcolt különleges kedvezmények (pl. korkedvezményes nyugdíj) elvesztésétől vagy számottevő csökkentésétől tartanak.

Kép: Oxygen Team IconArchive

Összesen 0 hozzászólás

Fontos a vélemémye, írja meg!